estudis_eficiencia_energetica

Estudis d´estalvi energètic que condueixen a una solució adaptada que té en compte la productivitat de l´instal.lació i el confort dels usuaris.

Elaboració de certificats de eficiéncia enegètica obligatori desde Juny del 2013 per:

·Els edificis de nova construcció

·Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.

·Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Contacti amb el nostre punt de serveis pdsmataro@eco-efficient.cat

Comments are closed.